+84 (0) 932108534

CHÚNG TÔI LÀ AI

Sơ lược về tổ chức

G-link Việt Nam do năm thành viên sáng lập từ năm 2009 với vai trò là tổ chức xã hội dân sự (CSO), chính thức trở thành doanh nghiệp từ năm 2011. Chúng tôi cam kết hoạt động phát triển cộng đồng dễ bị tổn thương, đặc biệt là người đồng tính nam và người sống chung với HIV.

Tầm nhìn

Đến năm 2020, G-link Việt Nam là tổ chức dẫn đầu trong việc chăm sóc sức khỏe toàn diện, cải thiện chất lượng cuộc sống, thay đổi hình ảnh người đồng tính nam trở nên tốt hơn; nâng cao tính chủ động trong việc cung cấp các dịch vụ cộng đồng và trở thành đối tác đáng tin cậy của các tổ chức, cơ quan, nhà nước.

Sứ mệnh

G-link Việt Nam không ngừng chủ động cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, đẩy mạnh hoạt động truyền thông nhằm thay đổi nhận thức xã hội đối với người đồng tính nam, đồng thời liên kết với các cơ quan, tổ chức, nhà nước thực hiện các chương trình thiết thực cho cộng đồng.

Giá trị cốt lõi

Tâm đức – Nhiệt huyết – Đột phá

Thành Viên

Nơi đâu có tình yêu, nơi đó có mái nhà