+84 (0) 932108534

CHÚNG TÔI LÀ AI

Lịch sử

G-link Việt Nam tiền thân là một tổ chức xã hội dân sự (CSO) được sáng lập bởi năm thành viên là người đồng tính nam từ năm 2009, chính thức trở thành doanh nghiệp xã hội từ năm 2011 và cam kết hoạt động vì lợi ích của cộng đồng người đống tính nam và các nhóm yếu thế khác.

Tầm nhìn

Đến năm 2022, G-link Việt Nam là doanh nghiệp xã hội của người đồng tính nam dẫn đầu trong khu vực và là đối tác đáng tin cậy của các cơ quan, tổ chức và cộng đồng trong phát triển xã hội.

Sứ mệnh

G-link cung cấp, phát triển các giải pháp chăm sóc sức khỏe thể chất và tinh thần; nghiên cứu, thu thập dữ liệu, bằng chứng để thúc đẩy công bằng trong tiếp cận dịch vụ y tế; truyền cảm hứng, kết nối và hỗ trợ kĩ thuật cho các sáng kiến phát triển cộng đồng thiết thực; góp phần xây dựng các chương trình đào tạo làm thay đổi nhận thức của xã hội về người đồng tính nam.

Giá trị cốt lõi

  • Tâm Đức
  • Đột Phá
  • Chuyên Nghiệp
  • Truyền Cảm Hứng
  • Kết Nối Cộng Đồng

Thành Viên

Nơi đâu có tình yêu, nơi đó có mái nhà