+84 (0) 932108534

Chọn dịch vụ mà bạn đang cần

Dịch vụ y tế thân thiện, tiên phong và uy tín nhất!

PEP (Avonza)

1,400,000

Ít tác dụng phụ
Tư vấn
Thuốc PrEP
Xét nghiệm định kỳ
Khám định kỳ
Tuân thủ điều trị
Tác dụng phụ
Tư vấn bạn tình
PEP (T.L.E)

1,050,000đ

An toàn - Hiệu quả
Tư vấn
Thuốc PrEP
Xét nghiệm định kỳ
Khám định kỳ
Tuân thủ điều trị
Tác dụng phụ
Tư vấn bạn tình
Khám bệnh theo yêu cầu

Từ 100,000đ

Cần hẹn trước
Bệnh thông thường
Nhiễm trùng cơ hội
Bệnh không truyền nhiễm
Tăng huyết áp
Dinh dưỡng HIV
Xét nghiệm tại nhà
Khám tại nhà
PrEP Miễn Phí

Miễn phí

Kèm theo điều kiện
Tư vấn
Thuốc PrEP
Xét nghiệm định kỳ
Khám định kỳ
Tuân thủ điều trị
Tác dụng phụ
Kết thúc điều trị
PrEP Trợ Giá

Từ 450,000đ

(12 tháng)
Tư vấn
Thuốc PrEP
Xét nghiệm định kỳ
Khám định kỳ
Tuân thủ điều trị
Tác dụng phụ
Kết thúc điều trị
PrEP Thương Mại

Từ 1,050,000đ

Bảo mật - Hiệu quả
Tư vấn
Thuốc PrEP
Xét nghiệm định kỳ
Khám định kỳ
Tuân thủ điều trị
Tác dụng phụ
Kết thúc điều trị
Xét nghiệm STIs

Từ 100,000đ

Chính xác - Bảo mật
HIV
HPV
Herpes
Lậu
Chlamydia
HBV/HCV
Giang Mai
Điều trị HIV (ART)

Từ 950,000đ

Bảo mật - Uy tín
Khám định kỳ
Thuốc ARVs
Xét nghiệm định kỳ
Tư vấn
Tư vấn người thân
Tuân thủ điều trị
Tác dụng phụ