+84 (0) 932108534

STI là gì?

28 tháng 10 2016

STI là viết tắt của Sexually Transmissible Infections có nghĩa là Nhiễm Trung Lây Truyền Qua Đường Tình Dục, có thể bị mắc phải khi có quan hệ tình dục không sử dụng các biện pháp bảo vệ.