+84 (0) 932108534

Tế bào CD4 là gì?

28 tháng 10 2016

Tế bào CD4 là tế bào bạch cầu được tạo ra do đáp ứng của hệ miễn dịch đối với vài tác nhân vi sinh, bao gồm vi khuẩn, nấm,… Việc kiểm tra mức độ tế bào CD4 trong các tế bào máu là theo dõi chức năng miễn dịch của cơ thể.