+84 (0) 932108534

Tải lượng vi-rút HIV là gì?

28 tháng 10 2016

Tải lượng vi-rút HIV là số lượng các mảnh hoặc các thành phần của vi-rút HIV chứa trong một đơn vị thể tích máu của bạn (thường là 1ml hoặc 1 cc). Tải lượng vi-rút giúp bác sĩ đánh giá được hiệu quả điều trị của thuốc ARV.