+84 (0) 932108534

Điều trị PrEP là gì?

28 tháng 10 2016

PrEP là viết tắt của Pre-Exposure Prophylaxis là điều trị dự phòng trước phơi nhiễm HIV bằng thuốc ARV. PrEP được khuyến cáo sử dụng hàng ngày cho người thường xuyên có hành vi nguy cơ phơi nhiễm với HIV.