+84 (0) 932108534

CHÚNG TÔI LÀ AI?

Lịch sử

Glink Việt Nam tiền thân là một tổ chức xã hội dân sự (CSO) được sáng lập bởi năm thành viên là người đồng tính nam từ năm 2009, chính thức trở thành doanh nghiệp xã hội từ năm 2011 và cam kết hoạt động vì lợi ích của cộng đồng người đống tính nam và các nhóm yếu thế khác.

Tầm nhìn

Glink là một tổ chức phát triển bền vững và có tầm ảnh hưởng trong cộng đồng.

Sứ mệnh

  • Là tổ chức luôn đi tiên phong trong lĩnh vực Y tế và chăm sóc sức khỏe.
  • Tạo uy tín đối với các bên liên quan
  • Truyền cảm hứng và có trách nhiệm đối với sự phát triển cộng đồng

Giá trị cốt lõi

  • Tâm Đức
  • Chuyên Nghiệp
  • Năng Động
  • Sáng Tạo
  • Kết Nối Cộng Đồng

Thành Viên

Nơi đâu có tình yêu, nơi đó có mái nhà