+84 (0) 932108534

Lịch sử

17 tháng 5 2018

Glink Việt Nam tiền thân là một tổ chức xã hội dân sự (CSO) được sáng lập bởi năm thành viên là người đồng tính nam từ năm 2009, chính thức trở thành doanh nghiệp xã hội từ năm 2011 và cam kết hoạt động vì lợi ích của cộng đồng người đống tính nam và các nhóm yếu thế khác.